Menu
Significant-19_Desktop_2000x655
Cases

Inkoopdashboard voor het Rijk

Hoe houd je goed zicht op de inkoopuitgaven van het Rijk van 15 miljard euro? Significant Insights hielp BZK met het ontwikkelen van een inkoopdasboard.

Het Rijk is met zijn jaarlijkse inkoopuitgaven van circa 15 miljard euro een van de grootste inkopers van Nederland. Al geruime tijd adviseren wij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over beleid en uitvoering omtrent de rijks brede inkoop.

Een van de ontwikkelingen binnen die rijks brede inkoop is de bundeling van generieke inkoop van het Rijk via het Rijks ’categoriemanagement’. Significant Insights hielp BZK met het uitdenken van een functioneel ontwerp hiervoor, om vervolgens dit ontwerp daadwerkelijk te realiseren door het ontwikkelen van een prototype assessment en dashboard. Deze ontwikkeling deden we met de SCRUM-methodiek in slechts vier weken.

Stakeholders hebben vervolgens een jaar lang met de tool gewerkt om ervaring op te doen en om zo achter behoeften te komen waar van tevoren nooit bij stil was gestaan. Inmiddels zijn we samen met BZK het prototype dashboard aan het herijken en optimaliseren. Het doel is om zo te komen tot een definitief ontwerp waarmee een softwareleverancier de spijker absoluut op zijn kop zal slaan.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Elliott Thijssen