Menu
Adult-back-view-beanie-7368
Cases

Webscrape verzamelt raadsinformatie gemeenten

Hoe krijg je eenvoudig inzicht in wat gemeenten doen, bijvoorbeeld op het gebied van energie of het sociaal domein? Wij hebben een tool ontwikkeld die deze informatie voor jou verzamelt.

Gemeenten kregen de afgelopen jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan de taken binnen de omgevingswet, het Sociaal Domein en de Energietransitie. Gemeenten bespreken deze taken in hun raad en publiceren dit op openbare websites. Het is interessant voor gemeenten - of andere partijen - om te bekijken hoe andere gemeenten invulling geven aan deze nieuwe taken.

Wij hebben bij Significant Insights een webscrape en textmine oplossing ingericht die de raadsdocumenten van alle Nederlandse gemeenten indexeert. Je kunt binnen deze database heel gericht zoeken naar onderwerpen op basis van zoekwoorden of met ‘machine learning’ technieken.

Als resultaat worden de gevonden documenten via een hyperlink naar de betreffende gemeentewebsites ontsloten.