Menu
Significant Green22 nr114
Data Science

Data science helpt om de menselijke maat terug te brengen in processen

In co-creatie met koplopers op dit gebied werken wij aan het persoonsgericht maken van processen. Op basis van de beschikbare informatie, proberen wij mensen en (doel)groepen te herkennen die een andere behandeling vragen. Dat doen we met een slimme combinatie van statistiek, machine learning én domeinkennis.

Een concrete toepassing van data science is het persoonsgerichter maken van processen. In de praktijk werken veel organisaties nog zaakgericht* en daar ondervinden zij dagelijks de beperkingen van. Zonder informatie over de persoon kun je niet op zijn of haar omstandigheden inspelen en dat leidt regelmatig tot ongewenste situaties. Mensen krijgen niet de behandeling die zij verdienen en worden soms onnodig in de problemen gebracht.

Voorbeelden van vragen waar we aan werken zijn: ‘hoe herken je tijdig mensen die grote moeite (zullen) hebben om een boete te betalen?’ en ‘hoe herken je individuen of groepen die moeilijk bereikt worden na slachtoffer te zijn geworden van een misdrijf?’. Door rekening te houden met het persoonsbeeld en waar nodig maatwerk te bieden kun je het (maatschappelijke) effect van je processen sterk verbeteren.

Wij realiseren ons dat persoonsgegevens vertrouwelijk zijn en dat persoonsgericht werken met grote zorgvuldigheid gepaard moet gaan. Maar als je die randvoorwaarden netjes invult, zijn de voordelen enorm. Wij weten hoe je de eerste stappen zet en hoe je tot echte verandering komt in de praktijk.

*Met ‘zaak’ bedoelen wij iedere administratieve eenheid waar een persoon aan is gekoppeld, bijvoorbeeld een proces-verbaal, vonnis, zorgindicatie, verzekeringspolis, et cetera.

Een greep uit onze klanten die wij helpen met data science

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Jeroen van Alphen