Menu
Significant Green22 nr079
Webscraping en Tekst Mining

Van duizenden websites en miljoenen tekstdocumenten naar betekenisvolle inzichten

De hoeveelheid (openbare) informatie waarover wij in onze maatschappij kunnen beschikken blijft groeien door de toenemende digitalisering. En dan hebben wij het niet alleen over gestructureerde informatie in databases. Informatie zit namelijk vaak verscholen in duizenden websites en - zo niet miljoenen - tekstdocumenten. Maar hoe ontsluit je die informatie?

Bij Significant Insights verzamelen en analyseren een grote variëteit aan (openbare) tekstuele bronnen door middel van onder andere webscraping en textmining technieken. Vervolgens vertalen wij die naar nieuwe, betekenisvolle inzichten waar onze klanten mee verder kunnen.

Door gebruik te maken van webscraping technieken in combinatie met beschikbare tooling zijn wij in staat het internet af te zoeken en relevante informatie van websites en social media op te sporen, te verzamelen en structureren, om deze vervolgens analyseerbaar te maken. Tekst mining gebruiken wij vervolgens op tekstuele gegevens te analyseren.

Wij maken gebruik van geavanceerde analysetechnieken, zoals Machine Learning en Deep Learning. Daarmee kunnen wij – ongeacht het aantal tekstdocumenten – toch snel specifieke vragen beantwoorden, patronen opsporen en correlaties onderzoeken. Dagelijks passen wij dit bijvoorbeeld al toe op duizenden gemeenteraadsverslagen en aanbestedingsdocumenten. Hiermee volgen wij ontwikkelingen in specifieke maatschappelijke thema’s op de voet. Voor onszelf, maar ook voor klanten die daar weer hun strategie of beleid op baseren.

Een greep uit onze klanten die wij helpen met webscraping en tekst mining