Menu
Significant - SER diversiteit
Nieuws

Charter Diversiteit getekend door de Significant Groep

Elliott Thijssen heeft vandaag in de Week van de Ondernemer namens Significant Groep het Charter Diversiteit ondertekend tijdens een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf en T-Mobile in Den Haag. Significant Groep zegt hiermee toe dat diversiteit en inclusie (ook wel D&I) van meerwaarde zijn voor het bedrijf en dat strategische middelen ingezet zullen worden om D&I op de werkvloer te bevorderen.

Significant Groep was één van de 24 werkgevers die deelnamen aan de ondertekenceremonie, die plaatsvond tijdens de Charterbijeenkomst Personeelstekort? Zo werf je waardevolle werknemers. Onder meer minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Søren Abildgaard (CEO T-Mobile Nederland) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) spraken hier over de aanpak van het personeelstekort. Naast onze organisatie ondertekenden onder meer MOJO, Gitp en De Beroepentuin het charter.

"Significant staat als adviseur van de Nederlands overheid midden in de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Wij willen voeling hebben met en een weerspiegeling zijn van de opdrachtgevers waarvoor wij werken. Wij stellen graag teams samen waarbinnen een waaier aan culturele achtergrond, levenservaring en competenties vertegenwoordigd is. We zijn ervan overtuigd dat dat tot diepere inzichten en betere oplossingen leidt. Daarom is streven naar diversiteit en inclusie belangrijk voor onze organisatie", aldus een trotse Elliott Thijssen.

Harry van de Kraats, dagvoorzitter en voorzitter van de Raad van Advies van SER Diversiteit in Bedrijf, overzag de ondertekenceremonie. “Ik ben blij dat het Charter Diversiteit zo in de belangstelling staat”, zei Van de Kraats. “Het is een mooi initiatief dat inmiddels honderden bedrijven in staat stelt om gestructureerd te werken aan verbetering van participatie van verschillende doelgroepen in onze samenleving. Het is belangrijk dat we hiermee doorgaan, want alleen dan kunnen we toegroeien naar een echt inclusieve arbeidsmarkt.”

Binnen zes maanden na ondertekening dienen de vandaag bij het Charter Diversiteit aangesloten partijen een Plan van Aanpak in waarin zij hun D&I-beleid omschrijven en doelen hieraan koppelen. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang van hun inzet.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Elliott Thijssen