Menu
Dashboarding
Nieuws

Actuele thema's binnen gemeenteraden

Met ingang van de onlangs ingevoerde tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is nu ook besluitvorming via online raadssystemen mogelijk. Significant Insights verzamelt en ontsluit momenteel voor meer dan 90% van de gemeenten in Nederland de openbare raadsinformatie.

Sinds de invoering van de wet hergebruik van overheidsinformatie in 2015 zijn gemeenten verplicht om (raads)informatie openbaar beschikbaar te stellen. Met ingang van de onlangs ingevoerde tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is nu ook besluitvorming digitaal mogelijk.

Deze raadsinformatie is openbaar toegankelijk. Het is echter niet mogelijk om eenvoudig te zoeken binnen de raadsinformatie van alle gemeenten. Op dit moment zijn slechts 140 gemeenten aangesloten op het open raadsinformatie initiatief van VNG Realisatie en de Open State Foundation. Vanuit Significant Insights hebben wij daarom zelf extra raadsinformatie verzameld via de openbare websites van gemeenten. Met geavanceerde text mining en machine learning technieken doorzoeken en analyseren wij deze documenten op actuele thema's. Op dit moment hebben wij een dekking van meer dan 90% van de gemeenten!

Ben je benieuwd welke thema’s de gemeenten in Nederland bespreken binnen de gemeenteraad? Of wil je weten hoe gemeenten spreken over een specifiek thema? Neem dan contact op met Roel van Weert.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Roel van Weert