Menu
Significant-2_Desktop_2000x655
Nieuws

Weer aan de slag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)!

Nadat we vorig jaar onderzoek mochten doen naar de doorlooptijden van de asielprocedure, mogen we nu aan de slag met het onderwerp productieregie.

Dit keer gaan wij aan de slag bij de directie Juridische Zaken die onder andere alle vreemdelingenzaken behandelt waarin de vreemdeling in beroep of hoger beroep gaat tegen een afwijzende beslissing van de IND. Net als de beslisdirecties opereert de directie Juridische Zaken in een complexe omgeving en heeft zij te maken met een wisselend en lastig te voorspellen werkaanbod. Met medewerkers van JZ gaan we nadenken over manieren om beter in te spelen op het wisselende werkaanbod. We bundelen daartoe onze expertise op het gebied van informatievoorziening en procesmanagement. De beste idee├źn gaan we daadwerkelijk testen in de praktijk. We kijken uit naar deze complexe en uitdagende opdracht!

Voor meer informatie neem contact op met Frederik Pluut of Jeroen Van Alphen.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Jeroen van Alphen